Jogi nyilatkozat és Általános Felhasználási Feltételek a k46residence.com weboldalhoz

1. Általános információk

Ezek az Általános Felhasználási Feltételek szabályozzák a k46residence.com weboldal használatát (beleértve a pusztán való hozzáférést is) és működését.

Az Információs Társadalommal és Elektronikus Kereskedelemről szóló 34/2002. évi törvény előírásainak megfelelően, a k46residence.com weboldal a Király Boutique Residence Kft tulajdonában áll, amelynek értesítési célú címe: 1082 Budapest Kisfaludy utca 3., Adószám: 26129444-2-42 és e-mail cím: claudia.horvath@corvinbp.com.

A következő tartalom fordítása angolról magyarra: A 34/2002. törvény előírásainak megfelelően az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény értelmében a k46residence.com weboldal a Király Boutique Residence Kft és a KATEGORA RENTALS SLU tulajdonát képezi, a székhelye a spanyolországi Bilbao városában található Gran Vía López de Haro utca 2. szám alatt, adószáma B-01893577, e-mail címe pedig info@koraliving.com.Kimenet:

2. A Általános Használati Feltételek elfogadása

A webhely használata az interneten böngésző személyre vonatkozóan a webhely felhasználójának minősítést eredményezi, ami a webhelyhez való hozzáférés időpontjában közzétett Általános Felhasználási Feltételekhez való csatlakozást jelenti. Ezért a Király Boutique Residence Kft javasolja a felhasználónak, hogy minden alkalommal alaposan tanulmányozza ezeket az általános felhasználási feltételeket, amikor hozzáfér a webhelyhez.

Ennek következtében minden látogató és/vagy felhasználó felelőssége, hogy alaposan elolvassa ezeket az Általános Felhasználási Feltételeket minden alkalommal, amikor hozzáférnek ehhez a weboldalhoz, és ha nem értenek egyet bármely itt előírt feltétellel, tartózkodjanak a weboldal használatától.

A Király Boutique Residence Kft bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldal designját, bemutatását és/vagy konfigurációját, valamint néhány vagy az összes tartalmat, és módosíthatja a felhasználási általános feltételeket és/vagy a használatukhoz szükséges konkrét feltételeket.

3. A weboldal használata

A felhasználó tudatában van, és önkéntesen és kifejezetten elfogadja, hogy a k46residence.com weboldal használata mindig a saját és kizárólagos felelősségére történik.Kimenet:

A weboldal www.k46residence.com használata során a Felhasználó vállalja, hogy nem fog olyan magatartást tanúsítani, amely sérti a Király Boutique Residence Kft vagy harmadik felek képét, érdekeit és/vagy jogait, vagy amely kárt okozhat, használhatatlanná teszi vagy túlterheli a weboldalt, vagy amely bármilyen módon akadályozza a weboldal normál használatát.

A k46residence.com weboldal tartalma az információkat saját és harmadik fél forrásokból származó adatokkal teszi elérhetővé a felhasználó számára.

A k46residence.com weboldalon található tartalom hozzáadása semmilyen módon nem jelenti a szolgáltatás nyújtását. A Felhasználó elismeri, hogy a törvény alkalmazása az egyedi esetekre nem automatikus, hanem változhat számos körülménytől függően. A Király Boutique Residence Kft ezért tanácsolja a Felhasználót, hogy ne hozzon döntéseket az információk alapján anélkül, hogy megfelelő szakmai tanácsot kapna.

A Király Boutique Residence Kft nem felelős a harmadik felek által a weboldalon közzétett információk használatáért, sem azokért a károkért vagy gazdasági veszteségekért, amelyek közvetlenül vagy közvetve gazdasági, anyagi vagy adatkárokat okoznak vagy okozhatnak az említett információk használata miatt.

4. Ipari és szellemi tulajdon

Semmilyen körülmények között nem jelenti a weboldalhoz való hozzáférés semmilyen jogról való lemondást, átruházást, engedélyt vagy teljes vagy részleges átruházást, hacsak másként nem állapítják meg kifejezetten.

A weboldal Általános Felhasználási Feltételei nem biztosítanak a Felhasználók számára más felhasználási jogot, módosítást, kihasználást, másolást, terjesztést vagy nyilvános közlését a weboldalnak és/vagy annak tartalmának, kivéve az itt kifejezetten meghatározottakat. Bármely más jog felhasználása vagy kihasználása előzetes és kifejezett engedélyhez kötött, amelyet kifejezetten Király Boutique Residence Kft. vagy a jogokat birtokló harmadik fél adott meg erre a célra.

A felhasználók vagy harmadik felek által benyújtott igényeket, amelyek az e weboldal tartalmával kapcsolatos lehetséges szellemi vagy ipari tulajdonjog megsértésére vonatkoznak, a következő e-mail címre kell elküldeni: info@koraliving.com a következő információkkal:

1. – A személy neve és vezetékneve, postai címe és e-mail címe, aki érintett vagy, ha van, a jogosult személy, aki helyettük eljárhat, megjelölve a képviselő címét (a továbbiakban: a felperes).

2. – Állítás a felperestől, amelyben kijelenti, hogy ő a feltételezett megsértett jogok tulajdonosa, beleértve az aláírását, legyen az fizikai vagy digitális formában.

3. – A pontos leírás az állítólag megsértett szellemi tulajdonjogok által védett tartalomról, valamint annak pontos helyéről a weboldalon.

4.- A felperes kifejezett nyilatkozata arról, hogy a tartalom felhasználását a feltételezett jogsértett jogos tulajdonosának hozzájárulása nélkül tették.

4.1 Domain név

Ugyanabban az értelemben, mint amiről a korábbi részben szó volt, a k46residence.com domainnév és minden olyan név, amely közvetlen hozzáférést biztosít ehhez a webhelyhez, kizárólagos tulajdonát képezi a Király Boutique Residence Kft.-nek. Ezek helytelen használata kereskedelmi tevékenység során megsérti a regisztrációval biztosított jogokat, és jogi szabályozásban meghatározott eszközökkel lesz büntetve.

4.2 Szerzői jog

A tartalmak, szövegek, fényképek, tervek, logók, képek, hangok, videók, animációk, felvételek, számítógépes programok, forráskódok és általában minden intellektuális alkotás ezen a webhelyen, valamint maga a webhely is, mint egy egész, szerzői jogi védelem alatt áll az intellektuális tulajdonvédelmi törvények alapján.

4.3 Személyes használat

A Király Boutique Residence Kft felhatalmazza a Felhasználókat arra, hogy kizárólag személyes, magán célra használják, megtekintsék, ideiglenesen másolják, letöltse és tárolják a webhelyen elhelyezett tartalmakat és/vagy elemeket; feltéve, hogy minden esetben feltüntetik annak eredetét és/vagy szerzőjét, valamint hogy, ha alkalmazható, a tulajdonosok szerzői jogi és/vagy iparjogvédelmi jelzései megjelennek.

A ilyen elemek használata, reprodukálása, kommunikációja és/vagy terjesztése kereskedelmi vagy anyagi célokra, valamint azok módosítása, átalakítása vagy dekompilálása szigorúan tilos.

Bármilyen más felhasználás esetén az adott jogok tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyét kell beszerezni.

4.4 Jogok fenntartása

A webhely felhasználója vállalja, hogy tiszteletben tartja a fent említett jogokat, és elkerüli azokat a cselekményeket, amelyek károsíthatják azokat, és minden esetben a Király Boutique Residence Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy jogi eszközöket vagy intézkedéseket alkalmazzon a jogos intellektuális és iparjogvédelmi jogainak védelmében.

5. Garanciák és felelősség kizárása

5.1. Kizárás a garanciák és a weboldal működéséért való felelősség alól

A Király Boutique Residence Kft nem garantálja a weboldal elérhetőségét és folyamatos működését. Ugyancsak a Király Boutique Residence Kft semmilyen esetben nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a következőkből eredhetnek:

1. A weboldal hiányos elérhetősége vagy hozzáférhetősége;

2. A weboldal működésének megszakítása vagy számítógéphibák, telefonleállások, szétkapcsolódások, késések vagy blokkolások, amelyek a telefonvonalak hiányosságai vagy túlterhelései, az internetrendszer vagy más elektronikus rendszerek miatt keletkeznek a működés során.

3. A weboldal alkalmatlansága a felhasználó konkrét igényeihez.

4. Másik károk, amelyek harmadik felek által okozhatók jogosulatlan beavatkozás révén, Király Boutique Residence Kft. ellenőrzése nélkül. A Király Boutique Residence Kft nem garantálja a vírusok vagy más elemek hiányát a weboldalon, amelyeket a Király Boutique Residence Kft-tól független harmadik felek vezettek be, és amelyek változásokat okozhatnak a felhasználók fizikai vagy logikai rendszereiben, valamint az elektronikus dokumentumokban és fájlokban, amelyek tárolódnak a rendszereikben.

A Király Boutique Residence Kft számos védelmi intézkedést tesz annak érdekében, hogy megvédje a weboldalt és tartalmát harmadik felek számítógépes támadásaitól. Azonban a Király Boutique Residence Kft nem garantálja, hogy a jogosulatlan harmadik felek ne férjenek hozzá a felhasználó által végzett weboldal használatához vagy böngészéséhez, valamint a használat vagy a böngészés körülményeihez, jellemzőihez és körülményeihez. Ennek következtében a Király Boutique Residence Kft semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért.

5.2 Garanciák kizárása és a Felhasználó felelősségének kizárása a Weboldal szolgáltatásainak és tartalmának használatával kapcsolatban.

A Király Boutique Residence Kft semmilyen körülmények között nem felelős a Felhasználók és/vagy harmadik felek által a weboldal vagy annak tartalmi használatáért, sem az ezekből eredő károkért.

A Király Boutique Residence Kft kizárja a felelősséget a felhasználók által használt szolgáltatások és tartalmak használatából eredő károkért, valamint a felhasználók által önmagukról szolgáltatott információk igazságtartalmáért, érvényességéért, teljességéért és/vagy valódiságáért eredő károkért, különösen, de nem kizárólagosan a felhasználó által harmadik fél szerepének felvétele miatt bekövetkező károkért, amelyek a portálon keresztül történő kommunikáció során merülhetnek fel.

5.3. A garanciák kizárása és a tartalomért vállalt felelősség

A Király Boutique Residence Kft semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen károsodásért, ami felmerülhet.

1. Bármilyen károk, amelyek a tartalom jogtalansága, megbízhatatlansága, használhatósága, igazságossága, pontossága, teljessége és időbelisége miatt keletkezhetnek.Kimenet:

2. Tartalom alkalmatlansága bármilyen célra, valamint az elvártak által generált csalódottság.

6. Személyes adatok

Az, hogy valaki meglátogatja a k46residence.com weboldalt, nem rögzít automatikusan semmilyen olyan személyes adatot, amely azonosítaná a felhasználót. Azonban bizonyos, nem személyes adatok és nem azonosítható egy adott felhasználóval kapcsolatos információk gyűjthetők és tárolhatók a Király Boutique Residence Kft internetes szerverein (például a felhasználó internetes böngésző típusa és az operációs rendszere), a felhasználó böngészési élményének javítása és a k46residence.com weboldal kezelése érdekében.

A Király Boutique Residence Kft esetleg szükségelhet bizonyos személyes adatokat a Felhasználótól bizonyos tartalom vagy szolgáltatások használata céljából, mindig betartva az EU 2016/679. számú rendeletét és a 2018. december 5-i 3/2018-as számú szerves törvényt a személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról.

7. Módosítások és Szolgáltatások megszüntetéseOutput:

A weboldal időtartama alapvetően határozatlan, azonban a Király Boutique Residence Kft fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse szolgáltatásai nyújtását, valamint ezeket a Általános Felhasználási Feltételeket.

8. Alkalmazandó jog és illetékesség

Ezen Általános Felhasználási Feltételek a spanyol jog által szabályozottak. Bármilyen vita a k46residence.com weboldallal kapcsolatban a spanyol joghatóság elé kerül, és a felek alávetik magukat Bilbao város bíróságainak és tribunaljainak, valamint hierarchikus feletteseiknek, kifejezetten lemondva bármely más joghatóságról, ha ilyenek lennének és ha azok eltérnek a fent említettektől.

A legegyszerűbb és leghatékonyabb módja bármilyen tisztázás kérésének, vagy bármilyen típusú panasznak, javaslatnak vagy megjegyzésnek, az az, hogy e-mailt küldsz a claudia.horvath@corvinbp.com címre.

A webhely elérésével és használatával elfogadod ezeket az Általános Felhasználási Feltételeket.

Szerzői jog 2022. Király Boutique Residence Kft. Minden jog fenntartva. A teljes vagy részleges másolása tilos.